RODO

„Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Partnerstal 77-320 Przechlewo ul.Dworcowa 65, NIP: 8431171213 zwany ADO,

2) kontakt z Partnerstal

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu nawiązywania kontaktów oraz przesyłania materiałów w szczególności informacyjnych, reklamowych i handlowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f oraz lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt, spółki powiązane z ADO a w szczególności

  • Serwerownie (w zakresie publikacji)
  • obsługi informatycznej)
  • Smartscm (w zakresie obsługi informatycznej)
  • Partnerstal (w zakresie obsługi oraz realizacji zamówień)

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

9) ADO informuje, że podanie danych osobowych stanowi wymóg umowny i jest warunkiem zawarcia przedmiotowej umowy oraz że osoba której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania a odmowa podania danych osobowych skutkować będzie odmową świadczenia usługi przez ADO.”

Masz pytania?
skontaktuj się
z nami

+ 48 798 710 329

biuro@partnerstal.pl

× Zadzwoń do nas!